Privacyverklaring

H. Huyskamp's Fijnhouthandel, gevestigd aan Nipkowstraat 17, is verantwoordelijk voor de verwerking van bedrijfs-/persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Zij conformeert zich aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en behandelt de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid.

Contactgegevens:

www.huyskamps.nl, Nipkowstraat 17, 8017 RJ Zwolle, +31 38 4650500


Bedrijfs-/persoonsgegevens die wij verwerken

H. Huyskamp's Fijnhouthandel verwerkt uw bedrijfs-/persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten/producten/leveringen en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de bedrijfs-/persoonsgegevens die wij verwerken:

 1. Bedrijfsnaam
 2. Uittreksel KvK
 3. Voor- en achternaam contactpersoon
 4. Geslacht
 5. Adresgegevens (postadres/afleveradres)
 6. Telefoonnummer
 7. E-mailadres
 8. Overige bedrijfs-/persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 9. Bankrekeningnummer

De benodigde persoonsgegevens in het contactformulier op de website bevatten enkel gegeven 1. en 7. en eventueel 3. en 5. (alleen wanneer u dit zelf in het ‘bericht’ vermeldt). Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om met u in contact te kunnen komen naar aanleiding van uw contactaanvraag. Pas als u (potentiële) klant wilt worden vragen wij u om meer gegevens, dit gebeurt niet via de website.

H. Huyskamp's Fijnhouthandel geeft de door u verstrekte persoonsgegevens niet door aan andere partijen, tenzij u hier nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. Gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag gebruiken wij eventueel voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten. De door u aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde informatie wordt door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.

Bijzondere en/of gevoelige bedrijfs-/persoonsgegevens die wij verwerken

Huyskamp's Fijnhouthandel verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige bedrijfs-/persoonsgegevens van u:

- kredietwaardigheidscheck. Bij H. Huyskamp's Fijnhouthandel is het mogelijk om achteraf te betalen voor de producten die u koopt. Om dit mogelijk te maken en u en onszelf te beschermen tegen misbruik, laten we uw kredietwaardigheid toetsen. Dit doen wij door de noodzakelijke bedrijfs-/persoonsgegevens (waaronder uw adresgegevens) te verstrekken aan een kredietwaardigheidsbeoordelaar Creditsafe of Euler Hermes, die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij bedrijfs-/persoonsgegevens verwerken

Hieronder staat aangegeven voor welke doelen deze gegevens worden gebruikt en welke juridische grondslag hiervoor word gehanteerd:

 1. Het afhandelen van uw (prijs)aanvraag (toestemming door aanvraag te doen) of bestelling (overeenkomst)
 2. Ter identificatie dat u op naam van een bedrijf koopt, voor het op rekening kunnen kopen, het daarbij checken van uw kredietwaardigheid, het afhandelen van uw betaling (overeenkomst)
 3. Ter identificatie wanneer u een aankoop doet en ten behoeve van de communicatie over en weer over aanvragen, bestellingen, prijzen, leveringen, betalingen, e.d. (overeenkomst)
 4. Voor de juiste aanhef/aanspreektitel (overeenkomst)
 5. Voor het verzenden van de factuur en overige post, het leveren/ophalen van materiaal en het bezoeken van uw bedrijf (overeenkomst)
 6. Voor communicatie over aanvragen, prijzen, bestellingen, leveringen, afhalen, klachten, e.d. (overeenkomst)
 7. Voor digitale facturering (toestemming), communicatie over aanvragen, prijzen, bestellingen, leveringen, afhalen, klachten, e.d. (overeenkomst) en voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of programmaboekje (toestemming)
 8. Bijvoorbeeld mobiele nummers om sneller/directer te kunnen communiceren over aanvragen, bestellingen, prijzen, leveringen, betalingen, e.d. (toestemming)
 9. Voor betalingsverkeer heen en terug (overeenkomst)

Met betrekking tot leveranciers verwerken wij enkel de gegevens 1. 3. 5. 6. en 7.

1. Tot stand kunnen brengen van een (koop)overeenkomst of prijsaanvraag (overeenkomst)

3. Ten behoeve van de communicatie over en weer over het aanschaffen van materiaal, levertijden, prijzen, etcetera (overeenkomst)

5. Voor het eventueel afhalen van materialen of bezoeken van een leverancier (overeenkomst)

6. Voor communicatie over aanvragen, prijzen, bestellingen, leveringen, afhalen, klachten, e.d. (overeenkomst)

7. Voor communicatie over aanvragen, prijzen, bestellingen, leveringen, afhalen, klachten, e.d. (overeenkomst)

Geautomatiseerde besluitvorming

H. Huyskamp's Fijnhouthandel neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van H. Huyskamp's Fijnhouthandel) tussen zit.

Hoe lang we bedrijfs-/persoonsgegevens bewaren

H. Huyskamp's Fijnhouthandel bewaart uw bedrijfs-/bedrijfs-/persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van uw persoons-/bedrijfsgegevens (wanneer hier financiële gegevens onder hangen) van minimaal 7 jaar. Deze termijn gaat in vanaf het moment dat het bedrijf failliet of opgeheven is. Wanneer er geen financiële gegevens onder hangen – oftewel u heeft nooit een aankoop gedaan of een levering – dan worden de gegevens na 3 jaar verwijderd.

Delen van bedrijfs-/persoonsgegevens met derden

H. Huyskamp's Fijnhouthandel verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit komt alleen voor wanneer goederen bij u afgeleverd dienen te worden door een externe transporteur of rechtstreeks vanaf de fabrikant/leverancier. Zij ontvangen hierbij alleen het afleveradres en (bedrijfs)naam van het afleveradres. Op uw verzoek wordt daar een contactpersoon aan toegevoegd.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Deze cookies beschadigen uw computer niet.

Huyskamp gebruikt enkel 3rd party cookies (oftewel cookies van derden ):

 • Twitter
 • CloudFlare
 • October

Twitter
Op onze website is een button opgenomen om onze Twitterbericht te promoten. Deze button werkt door middel van stukjes code die van Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Twitter (welke regelmatig kan wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Kijk hiervoor op: https://help.twitter.com/nl/rules-and-policies/twitter-cookies

CloudFlare
CloudFlare omvat een aantal diensten gericht op het versnellen van websites, zorgt voor een (beveiligde) HTTPS-verbinding zonder dat je een SSL-certificaat hoeft aan te schaffen en beschermt tegen hackers en spammers.

Al het internetverkeer komt op de servers van CloudFlare binnen. Alle bezoekers, maar ook alle bots en hackers. De servers bij CloudFlare filteren het verkeer van ongewenste zaken, verzorgen de SSL en de caching en sturen daarna alleen het noodzakelijke door naar onze VPS. Doordat CloudFlare een gecachte en gecomprimeerde pagina heeft, is deze veel sneller bij de bezoeker binnen.

Kijk voor meer informatie omtrent het cookiesbeleid van Cloudflare op: https://www.cloudflare.com/cookie-policy/

October CMS
October is ons CMS programma waarmee we de website bouwen. Meer informatie hierover en het bijbehorende cookiebeleid vindt u op: https://octobercms.com/help/terms/privacy

In- en uitschakelen en verwijdering van cookies
Wilt u cookies inschakelen of uitschakelen - of uw instellingen wijzigen? Dit kan via de instellingen van uw browser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Safari, Firefox, Mozilla of Chrome). Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies vindt u in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser. Deze verschillen per browser. U kunt ervoor kiezen om in uw browser de 'do not track' functionaliteit activeren. Kijk voor meer informatie hierover op: https://www.browserchecker.nl/cookies-verwijderen-instellen of https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen

Weigeren van specifieke cookies: Als u (bepaalde) cookies weigert, kan het zijn dat u niet of niet volledig gebruik kunt maken van de functionaliteiten van onze website. Neem contact met ons op als u vragen heeft!

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Zodra u bij ons koopt, dan worden uw gegevens in ons systeem opgeslagen. U heeft het recht om uw bedrijfs-/persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw bedrijfs-/persoonsgegevens door H. Huyskamp's Fijnhouthandel en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de bedrijfs-/persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw bedrijfs-/persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw bedrijfs-/persoonsgegevens sturen naar huyskamp@huyskamps.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs en kvk-uittreksel met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. H. Huyskamp's Fijnhouthandel wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Bedrijfs-/persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitbedrijfs-/persoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-bedrijfs-/persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij bedrijfs-/persoonsgegevens beveiligen

H. Huyskamp's Fijnhouthandel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via huyskamp@huyskamps.nl


Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u graag iets bestellen, dan kunt u contact opnemen met de binnendienst van:

H. Huyskamp’s Fijnhouthandel Zwolle B.V.    
Nipkowstraat 17
8013 RJ Zwolle

Telefoon:                
038-4650500                
Whatsapp:                
038-4650500                
Email:                
huyskamp@huyskamps.nl

of klik hier voor persoonlijke e-mailadressen

Openingstijden

Kantoor maandag t/m vrijdag: 7.30 - 12.30 uur en 13.00 - 17.00 uur

Werf maandag t/m vrijdag: 7.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur

Indien u materiaal op wilt halen, dan graag in de middag en indien mogelijk in overleg. Dan kunnen we u het beste van dienst zijn! 

Op het contactformulier kunt u ook uw vraag kwijt, een bestelling doen of de maandelijkse nieuwsbrief aanvragen. Let op: wij zijn een groothandel en kunnen aanvragen van particulieren niet in behandeling nemen. Uiteraard kunnen wij u op verzoek wel proberen door te verwijzen naar een goed adres.

Contactformulier