Certificering

H. Huyskamp's Fijnhouthandel BV is FSC® en PEFC™ gecertificeerd.

Bossen zijn de schatkamers van onze aarde. Het is daarom belangrijk dat er verantwoord gekapt wordt en de kwaliteit van de bossen niet verslechtert. Door bossen verantwoord te beheren en het hout op zorgvuldige manier te kappen, worden de bossen ook voor de langere termijn behouden. Door beide certificeringen, laat Huyskamp zien dat zij ook een bijdrage wil leveren aan dit behoud. Het wil echter niet zeggen dat ongecertificeerd hout 'fout' is, maar het is een grote stap in de goede richting.PEFC™ en FSC® hebben samen nu ongeveer 10% van het bos op de wereld gecertificeerd. Hoe meer gecertificeerd hout wordt verkocht,hoe groter de prikkel voor boseigenaren om voor duurzaam bosbeheer en dus een van de systemen te kiezen. Huyskamp committeert zich aan de door beide organisaties gestelde eisen aan het hout.

Wereldwijd bestaan er veel systemen voor certificering. Van al die systemen zijn de twee bekendste: PEFC™ en FSC®.Beide internationale, onafhankelijke keurmerken garanderen dat grondstoffen voor hout- en papierproducten afkomstig zijn uitverantwoord beheerde bossen, met alle aandacht voor de mensen die van het bos afhankelijk zijn. Een andere overeenkomst is dat zowel de Europese Unie als de Nederlandse overheid alle twee de keurmerken accepteren als bewijs voor duurzaam bosbeheer. PEFC™ staat voor Programme for the Endorsement of Forest Certification en FSC® is de afkorting voor Forest Stewardship Council.

Voor meer inhoudelijke informatie omtrent FSC® en/of PEFC™, kan men terecht bij Henk Preusterink, kwaliteitsmanager van H. Huyskamp's Fijnhouthandel.

Beleidsverklaring

PEFC™ is een wereldwijde non-profit, non-gouvernementele organisatie ter bevordering van duurzaam bosbeheer. Het uiteindelijke doel is dat alle bossen van de wereld op een goede, milieuverantwoorde manier worden beheerd. En dat er eisen worden gesteld aan de sociale omstandigheden van de werknemers in het bos en in de verwerkende bedrijven. Huyskamp's Fijnhouthandel Zwolle BV onderschrijft deze belangen. Door deelname aan het PEFC™ Chain of Custody certificeringssysteem willen wij onze bijdrage hieraan leveren.

Bovendien conformeren wij ons aan de van toepassing zijnde internationale, Europese en nationale regelgeving gerelateerd aan CITES bij de inkoop van producten afkomstig van soorten die vermeld staan in Appendix I t/m III van CITES, ook zullen wij geen conflicthout gebruiken of hout kopen dat afkomstig is uit landen waarop een VN of relevante EU of nationale sanctie van kracht is.

Tevens verklaren wij geen houtige grondstof te kopen waarover substantiële zorgen, commentaar en/of klachten over de nakoming van legaliteit en andere criteria bekend zijn dan wel afkomstig is uit bos dat is omgevormd naar andere vegetatietypen, waaronder omvorming van primair bos naar plantages, alsmede voor producten waarvoor het PEFC™ DDS van genetisch gemanipuleerde organismen van toepassing is.

Via deze beleidsverklaring committeren wij ons aan het in stand houden van de PEFC™ COC volgens de PEFC™ Standaard 2002:2013. In het kader van het stelsel van zorgvuldigheid (DDS) verklaren wij als leverancier onze klanten toegang te verlenen tot informatie over geleverde PEFC™ producten met betrekking tot:

  • gebruikte houtsoorten (inclusief eventuele wetenschappelijke naam)

  • land van oogst en

  • sub-nationale regio en/of oogstconcessie (waar van toepassing)

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u graag iets bestellen, dan kunt u contact opnemen met de binnendienst van:

H. Huyskamp’s Fijnhouthandel Zwolle B.V.    
Nipkowstraat 17
8013 RJ Zwolle

Telefoon:                
038-4650500                
Whatsapp:                
038-4650500                
Email:                
huyskamp@huyskamps.nl

of klik hier voor persoonlijke e-mailadressen

Openingstijden

Kantoor maandag t/m vrijdag: 7.30 - 12.30 uur en 13.00 - 17.00 uur

Werf maandag t/m vrijdag: 7.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur

Indien u materiaal op wilt halen, dan graag in de middag en indien mogelijk in overleg. Dan kunnen we u het beste van dienst zijn! 

Op het contactformulier kunt u ook uw vraag kwijt, een bestelling doen of de maandelijkse nieuwsbrief aanvragen. Let op: wij zijn een groothandel en kunnen aanvragen van particulieren niet in behandeling nemen. Uiteraard kunnen wij u op verzoek wel proberen door te verwijzen naar een goed adres.

Contactformulier